Nov 08 2007

Om Mig

Publicerad av

Mitt namn är Kim Haverblad och mina primära intresse områden är riskhantering och IT-säkerhet. När IT-säkerhet står på dagordningen är det inte ovanligt att endast brandväggar och antivirus som diskuteras. Jag vill vidga synen på IT-säkerhet genom alltid utgå från ett riskperspektiv. Säkerhet är ett affärs problem – inte en teknik problem. Informationssäkerhet uppnås genom att lämpliga styrmedel införs.

Vidare är jag PCI-QSA och CISM samt CRISC-certifierade och aktiva i svenska ISACA samt medlem och aktiv i ett flertal andra säkerhets relaterade forum.

Kommentarer inaktiverade för Om Mig