Arkiv för 'Risk' Kategori

Jun 10 2008

FRA-lagen och den personliga integriteten

Publicerat av under Integritet,Risk,Säkerhet

Den 17 juni kommer troligen den omstridda FRA-lagen, Lex Orwell, att röstas igenom av riksdagen och därmed tagit ett stort steg för övervakning av kommunikation in och ut från Sverige. Kritikerna hävdar att lagen i sig ger möjligheten att införa total övervakning av Sverige i sin helhet, och därmed svenska folket. Huruvida staten skall ha […]

5 kommentarer än så länge

Jun 05 2008

Kontokortshantering

Publicerat av under Risk,Säkerhet

IDG.se skriver om hur den sk CVV-koden har knäckts genom att kontokortsbedragaren har provat sig fram genom småköp på SF.se (vilket säkert fungerar hos flertalet andra också) då det krävs cirka 30 testköp innan kortet spärras. Är detta inte 27 försök för många då det i en vanlig bankomat krävs 3 misslyckade försök för att […]

Inga kommentarer ännu

Maj 31 2008

Först risk sedan säkerhet

Publicerat av under Risk,Säkerhet

CSO skriver att nio av tio IT-chefer har uppfattningen att IT-säkerhet betraktas som del av kärnverksamheten och minst lika viktig som andra IT-projekt av den egna ledningen. Grundproblemet är att IT-säkerhet har en tendens att handla om teknik och teknikprojekt; med andra ord antivirus och brandväggar som visserligen är konkret nog för att påvisa vad […]

Inga kommentarer ännu

Apr 11 2008

Kan Grön IT bli en risk?

Publicerat av under Grön IT,Risk

Ökat intresse finns för grön IT och kanske inte minst på grund av att en organisation idag spenderar cirka 5 procent av sin IT-budget på el kostnader (enligt Gartner). Vad färre kanske tänker på är att information och kommunikations teknologi (ICT) idag står för 2 procent av det globala CO2 utsläppet vilket är samma siffra […]

Inga kommentarer ännu

Apr 02 2008

Vem skall följa upp kraven kring säkerhet?

Publicerat av under Risk,Säkerhet

Krisberedskapsmyndigheten (KBM) har i ett pressmeddelande gått ut med en handlingsplan för hantering av informationssäkerhet för svenska myndigheter som innehåller 47 åtgärdspunkter som ska säkra Sverige. Bland annat finns krav på att en grundläggande säkerhetsnivå för samhällsviktiga verksamheter skall finnas. Detta kan ju tyckas vara en självklarhet som redan borde finnas på plats idag. Vi […]

Inga kommentarer ännu

« Föregående - Nästa »