Jun 28 2011

Utkast av Cobit 5 har publicerats!

Publicerad av under Risk,Säkerhet,Standards

IT Governance Institute (ITGI) och ISACA har publicerats det senaste utkastet av kommande versionen av Cobit 5 (COBIT 5:  Framework & COBIT 5: Process Reference Guide). Framför allt har fokus legat på ökad tydlighet, fördelar, drivkrafterna samt möjliggörarna. Vidare har en ordentlig genomgång av mappningen mellan domäner och processerna genomförts för att tydliggöra kopplingarna.

Primärt avser ITGI och ISACA med denna publicering att få in allmänhetens kommentarer för att säkerställa en fullständig slutlig version samt säkerställa dokumentkvalité. En kortare enkät finns tillgänglig till och med 31 juli 2011 på ISACA’s hemsida.

Kim Haverblad

Inga kommentarer ännu

Trackback URI | Kommentars RSS

Lämna kommentar

Du måste vara inloggad för att lämna kommentar.