Feb 12 2010

Är molnet som kejsarens nya kläder?

Publicerad av under Allmän

I en artikel på IDG.se framförs kritik av att ”Molnet är som kejsarens nya kläder”. Vad är det som egentligen kritiseras; leveranskvalitén eller bristfälliga upphandlingar?

Vad kritiken egentligen handlar om är att många företag faktisk är extremt dåliga på upphandling av tjänster och att man gladligen lämnar över ansvaret kring hantering av risk och säkerhet till leverantören utan att fundera över det egna ansvaret för att säkerställa en lyckats leverans och framför allt relation mellan båda parterna. Det finns självklart olika anledningar till att man väljer att köpa externa tjänster; dock för en del företag är den primära drivkraften att göra sig av med problem som man inte klarar av att hantera internt. Vad är det som säger att en extern part skall kunna lösa ett intern problem man själv inte mäktar med att lösa det själv? Knappast den bästa förutsättningen för en långsiktig lyckad outsourcingstrategi

Jag ser själv från min egen erfarenhet från både interna och öppna utbildningar kring servicenivåhantering, hur antalet deltagare oftast representerar antalet tolkningar av exakt samma avtalstexter. Det är med andra ord inte ovanligt att kund och leverantör har olika tolkningar av leveransparameters; precis som finns stora skillnader hur olika tjänsteleverantörer. Att sätta sig ner och säkerställa att man har en gemensam förståelse kring vad som menas med upptid, nertid, åtgärdstid, för att ge några exempel, kommer man långt med för att säkerställa en sund relation.

Summering är kundsidan måste helt enkelt bli bättre kravställare, men det vore inte fel om leverantörssidan tog på sig rollen att vara mer behjälplig för att etablera en gemensam förståelse kring de förväntningar kunden har och till vis del utbilda sina kunder.

Kim Haverblad

Inga kommentarer ännu

Trackback URI | Kommentars RSS

Lämna kommentar

Du måste vara inloggad för att lämna kommentar.