Feb 03 2010

Sitic placeras hos MSB

Publicerad av under Säkerhet

Att Försvarets radioanstalt inte tar över Sveriges it-incidentcentrum, Sitic, får vi nog se som något positivt, denna myndighet hade tyvärr endast riskerats att hamna i blåsväder kring vems intresse man bevakar; militära eller civila sådana. Att placera Sitic hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kan även diskuteras huruvida detta kan anses lämpligt. Det är nu upp till bevis om MSB är klarar av att förvalta uppgiften; den tidigare Krisberedskapsmyndigheten klarade tyvärr inte ens av öva en IT-attack mot de finansiella systemen 2008 i den stora samverkansövningen SAMÖ 2008.

Tyvärr så visar regeringen än en gång att man inte tar IT på alvar; hade man gjort detta hade man skapat en myndighet för samordning av IT-relaterade frågor där informationssäkerhet blir en naturlig del. Sitic skulle därmed även få en betydlig högre status än vad de idag har inom PTS.

Inga kommentarer ännu

Trackback URI | Kommentars RSS

Lämna kommentar

Du måste vara inloggad för att lämna kommentar.