Feb 12 2009

Regelverk, Standarder och Riktlinjer

Publicerad av under Säkerhet,Standards

Regelverk, standarder och riktlinjer var temat för den senaste pubkvällen i ISACA Malmö regi där även SIG Security medlemmar var inbjudna. Grund idén med seminariet var att Erik Ravinder och jag själv ville ge vår syn från revisions- och affärsperspektiv varför regler, standarder och riktlinjer behövs och var svårigheten finns vid införande. Dels på grund av överlapp mellan olika områden samt även svårigheten för många att kommunicera nyttan och framför allt att det ibland blir överdrivet fokus på teknisk implementation. Här kan det vara värt att ta in externa ögon i form av revisor eller annan extern expertis som kan vara behjälplig och inte minst vara murbräckare för obekväma och svåra frågor.

Externa och Interna krav

Presentationen från ovan ISACA aktivitet finns att ladda när här; ISACA Malmö Seminarium - Regelverk, Standarder och Riktlinjer; samt en kortare introduktion om ISACA finns här; ISACA Malmö - Uppstartsmöte.

Kim Haverblad

Inga kommentarer ännu

Trackback URI | Kommentars RSS

Lämna kommentar

Du måste vara inloggad för att lämna kommentar.