Okt 23 2008

Dopad riskanalys?

Publicerad av under Risk

Ibland finns det inga gränser för vilka dumheter man får ta del av. IDG har en artikel om en framstående projektledare som har ansökt om nåd för att få 2.5 års fängelsestraff omgjort till villkorligt, i andra hand att uppskov beviljas tills i vår. Först frågan är om detta konsultföretag verkligen har målat in sig i ett hörn genom att låta ett så pass stort projekt bli så pass individberoende och därmed helt frångått normal riskhantering. Om nu den samma person hade insett att mer än 60 000 anställda skulle drabbas av stora förseningar i sitt dagliga arbete och detta med stora ekonomiska förluster som följd, på grund av att denna framstående konsult inte kan driva vidare projektet; borde han då inte säkrat upp detta? Vidare kan man även ifrågasätta konsultbolagets kontinuitetshantering av sina projekt; anställda kan bli sjuka eller på andra sätt förhindras att utföra sitt arbete eller i värsta fall springa ut framför en buss med risken att överhuvudtaget inte alls kunna återuppta sina arbetsuppgifter.

Kim Haverblad

Inga kommentarer ännu

Trackback URI | Kommentars RSS

Lämna kommentar

Du måste vara inloggad för att lämna kommentar.