Aug 28 2008

Datainspektionen kommer granska FRA

Publicerad av under Integritet,Risk

Den politiska kontrollen över FRA har kommit att ifrågasättas allt mer i takt med att allt fler uppgifter kring FRA:s arbetsmetoder ifrågasätts. Enligt uppgifter till tidningen, Ny Teknik, skall FRA kan ha spanat på svenskar via avlyssning i baltstaterna genom stora trafikmängder skickas från några av baltstaterna till FRA för analys.

På grund av ändringen av lagstiftningen gällande signalspaning har FRA ovilligt hamnat i rampljuset gång efter gång kring sina aktiviteter. På detta sätt får vi trots allt anse att hela lagstiftningen har bidragit med något positivt; vilket även används som försvar till att låta FRA bedriva signalspaning inom de regler som lagen föreskriver. Vad lagstiftarna helt har missat är att FRA är en underrättelsetjänst vilka jobbar enligt principen att endast informera om det man behöver, varken mer eller mindre. Vilket kommer att försvåra insynen från bland annat Datainspektionen som är en av de organ som skall agera som kontrollant för att FRA utför sitt uppdrag lagenligt. Jag är dock inte helt övertygad om att så kommer ske.

Kim Haverblad

Inga kommentarer ännu

Trackback URI | Kommentars RSS

Lämna kommentar

Du måste vara inloggad för att lämna kommentar.