Jun 17 2008

Miljösmart IT

Publicerad av under Grön IT

Noterade i ett kort inslag på SVT (samt artikel på IDG) att det väckts kritik mot tillverkare av skrivare att prissättningen bygger på lågt inköpspris på själva skrivaren och desto högre priser på patroner och toners. Inget nytt i sig, men fantastiskt att media har vaknat och kör en kort story kring detta utan att för den delen dra vidare frågan ur miljöperspektiv och eventuell hur detta kan eller bör regleras. Att det idag är billigare att köpa en helt ny färglaser istället för att beställa nya färgtoners till samma skrivare är klart absurt och något som borde ses över. Här kan inköpsansvariga ha med detta i sin inköpspolicys och ställa krav miljökrav på sina leverantörer kring det totala produktansvaret i miljöavseende.

Grön IT handlar om att självklart utnyttja IT miljösmart och bidra till minskade utsläpp, dock klen tröst om samma leverantörer även erbjuder slit och släng produkter. Grön IT bör även ses som en risk med tanke på att för eller senare kommer vi troligen se riktlinjer eller lagstiftning som kan tvinga företag att göra stora investeringar för att anpassa maskinparken efter nya gröna krav. Eller varför inte basera detta på miljökrav från kunderna?

Kim Haverblad

Inga kommentarer ännu

Trackback URI | Kommentars RSS

Lämna kommentar

Du måste vara inloggad för att lämna kommentar.