Jun 17 2008

Hela signalhavet stormar!

Publicerad av under Integritet

I elfte timmen kan man nu läsa att både Centern och Folkpartiet har haft krismöte för att diskutera FRA-lagen. Bevisligen så har det nu kommit fram så pass många nya frågetecken kring hur man avser att skydda den personliga integriteten i FRA-lagen att osäkerheten har ökat markant hos flertalet riksdagsledamöter. Även den tekniska lösningen har ifrågasatts av allt fler i media då det handlar om trålning av information genom värsta rovfiske efter information. Inte minst tidningarna, har insett att källskyddet, riskerar nagelfaras med den nya lagen och Advokatssamfundet har varnat för att banksekretessen är hotad. Privacy Internationals biträdande generalsekreterare David Banisar säger till DN:

”Jag kan inte föreställa mig hur den här lagen ska kunna klara de krav som ställs i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.”

Även Danny O’Brien, integritetsexperten, hos Electronic Frontier Foundation (EFF) kritiserar förslaget och säger följande:

”Något som FRA-lagen skulle inte gå att införa i USA. Den skulle strida mot konstitutionen”

”Att just Sverige, som varit pionjärland för konsumenträtt och integritet, förberett en sådan lag stör oss på EFF. Andra stater kan ju hänvisa till er för att skaffa något liknande.”

Men enligt FRA egen hemsida har Lagrådet särskilt prövat om förslaget är förenligt med Europakonventionen och kommit fram till att så är fallet. Så det återstår att se vem som egentligen har gjort den korrekta tolkningen.

Ett annat problem är om själva processen för hanteringen av tillstånd för att bedriva, eller snarare beställa signalspanings uppdrag hos FRA, inte kommer ge full insyn i hanteringen. Troligen kommer den mesta av information och rapporter som passerar och skickas vidare från Försvarets underrättelsenämnd (FUN) till regeringen inte vara tillgänglig för allmänheten. Frågor som kan vara av intresse är till exempel vem som beviljas tillstånd att via FRA samla in information och varför?

Dock vad vi vet, enligt FRAs egna uppgifter har de idag tre kategorier av kunder:

  • Politiska kunder (UD Fd, m fl.)
  • Polisiära kunder (Säpo, Rikspolisen m fl.)
  • Militära kunder (FM, FOI, FMV, m fl.)

Enligt förslaget får FRA inte agera polisiärt och inte ägna sig åt brottsbekämpning, men uppenbarligen får man agera i preventivt syfte. Dvs, de får lov att förmedla och skicka vidare information till intressenter eller till kunder; allt enligt ovan bild från FRA:s egen presentation på existerande kunder. Därmed utför man brotssbekämpning då man förmedlar denna typ av information; märkväl att brottsbekämpning inte går att göra utan spaning och är till stor del grunden för mycket av det polisiära arbetet. Så vad skall vi då kalla FRA egen verksamhet?

Så åter till grundfrågan; vågar riksdagen lita på FRA? Den samma organisation som redan fått en anlan på sig för olaglig datalagring av telefonkontakter med Ryssland under 1990-talet. Lagstiftningen i sig skulle mycket väl kunna vara till hjälp för att reglera vad FRA får och inte får göra. Dock bör man då utreda FRA:s egna historik för att se hur de har agerat tidigare.

Under det senaste året efter att man bordlade frågan om FRA-lagen förra året så har det varit lågt intresse kring frågan. Troligen för att flertalet utgick ifrån att frågan skulle återkomma med stora förändringar, då det tidigare förslaget har sågats två gånger i riksdagen. Nu tredje gången är det i stora drag samma förslag som återkommer även om det anses i stora drag omarbetat förslag av regeringen. Vidare om förslaget ansågs vara så pass omarbetat, varför har man då valt att, mer eller mindre smyga med det och undvika all form av debatt och diskussion? Det är även på sin plats att ifrågasätta samtliga partier då ingen av dessa egentligen har lyft upp frågan till diskussion och debatt i riksdagen under det gångna året. Framför allt har de nyckelprofiler som finns inom alliansen och som agerar som talespersoner i IT-relaterade frågor helt lyst med sin frånvaro i frågan. Varför? Vi kanske får svara på dessa frågorna i dagens debatt i riksdagen.

Kim Haverblad

Inga kommentarer ännu

Trackback URI | Kommentars RSS

Lämna kommentar

Du måste vara inloggad för att lämna kommentar.