Apr 11 2008

Kan Grön IT bli en risk?

Publicerad av under Grön IT,Risk

Ökat intresse finns för grön IT och kanske inte minst på grund av att en organisation idag spenderar cirka 5 procent av sin IT-budget på el kostnader (enligt Gartner). Vad färre kanske tänker på är att information och kommunikations teknologi (ICT) idag står för 2 procent av det globala CO2 utsläppet vilket är samma siffra som för flygindustrin vilket sätter perspektiv på IT-industrins miljöpåverkan. Dessa siffror är knappast något som bidrar till balanserat resurs utnyttjande av naturtillgångar och detta i sig kan på sikt bli problem och därmed en risk faktor för IT-industrin som radikalt måste tänka om kring de produkter och tjänster som idag levereras.

PC:s, servers, kylning, telefoni, nätverk, kommunikations utrustning och skrivare är typisk utrustning som idag bidrar till utsläpp av CO2 men även hantering av skrotningen av gammal utrustning är av stor vikt för att i sig inte bidra till kemiska utsläpp som kadmium och kvicksilver.

Ökat eller minskad CO2 utsläpp? Även här slår Gartner fast att IT-avdelningar kommer öka sin energi kostnad två eller tre gånger inom en fem års period. Detta på grund av ökad el konsumtion och framför allt ökade kostnader för el. Detta i sig är en risk som bör lyftas upp på agendan för strategiska aktiviteter – införande av grön IT. Tids nog lär svenska myndigheter agera och ställa högre krav kring energi deklaration av levererade IT-tjänster.

Brittiska OGC (Office of Government Commerce) publicerade redan 2002 riktlinjer kring vad som idag kallas för Grön IT och detta i sig är troligen även anledningen till att brittiska CIO:er är mer intresserad av ämnet än sina svenska kollegor som enligt tidningen CIO Sweden är ljumma i sitt intresse. Brittiska CIO:er har idag redan krav och därmed incitament för att driva frågan kring Grön IT.

Som vid alla IT-projekt eller IT-investeringar måste risken avvägas gentemot fördelarna och så även vad det gäller införande eller förändringar av existerande IT-miljö för att anpassa denna och göra den mer miljövänlig. Att inte agera är det en risk din organisation tar?

Kim Haverblad

Inga kommentarer ännu

Trackback URI | Kommentars RSS

Lämna kommentar

Du måste vara inloggad för att lämna kommentar.