Apr 08 2008

Att skydda sig från virus

Publicerad av under Säkerhet

Hur skyddar man sig bäst från virusplågan egentligen? I ett flertal artiklar i media har det rapporterats att det under 2007 upptäcktes 711 912 nya hot på nätet. Hot i form av virus, trojaner, falska sidor och en hel del annat som kan kategoriseras som oönskat.

Frågan som kvarstår är hur man egentligen kan skydda sig bäst från dessa olika hot. De flesta företag har idag policys om att uppdaterat antivirusprogram skall finnas installerade arbetsmaskiner och annan utrustning som används inom den egna miljön samt för extern utrustning som används vid uppkoppling till företagets interna resurser. Samt att det inte är ovanligt att man inte tillåter uppkoppling från privata maskiner till företags nät då dessa inte alltid uppfyller de krav som finns uppsatta internt.

Angående antivirusprogram så kan det även vara klokt att inte endast förlita sig till en aktör då det kan vara ganska stor skillnad i tid mellan att de olika aktörerna kommer ut med uppdateringar för nya virus. Studerar man detta kan man snabbt notera att det kan skilja upp till 12 timmar och i värsta fall kan det vara upp till 24 timmar mellan olika aktörer. Det gäller då att ha valt rätt antivirus leverantör…

Med eller utan tekniska lösningar så kvarstår det faktum att det måste ställas en del krav på användarna kring beteendet och detta är även något som man bör aktivt informera om internt och inte minst diskutera för att få ökad förståelse för att det finns ett regelverk samt även hur man skall agera om olyckan är framme.

Att lagstifta bort all form av nätkriminalitet är knappast något som skrämmer bort nätbrottslingarna och risken idag för att fånga in de som ligger bakom dessa aktiviteter är minimal. Om det sedan beror på prioritering eller brist på resurser kan diskuteras – men att något måste göras aktivt för att stävja denna typ av brott – är det flesta eniga om.

Alla former av krav kring ökad säkerhet måste följas upp och det är oftast där det brister för många organisationer. Ökad säkerhet kan innebära att det blir jobbigare att accessa olika system och därmed ökar även risken för att man försöker kringgå uppsatta regelverk och skyddsmekanismer. Kommunikation är oftast nyckel till god säkerhet och som regel ganska prisvärd.

Kim Haverblad

Inga kommentarer ännu

Trackback URI | Kommentars RSS

Lämna kommentar

Du måste vara inloggad för att lämna kommentar.