Arkiv för april, 2008

Apr 14 2008

Vilka krav ställer PCI DSS på din organisation?

Publicerat av under Säkerhet,Standards

Har ni fått krav på er att leverera tjänster i enlighet med PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) och vad innebär detta egentligen och vilka krav ställs på en organisation eller för den delen en leverantör av IT-tjänster för betalningssystem som måste följa standarden? PCI DSS är en gemensam industri standard som lanserades […]

En kommentar än så länge

Apr 11 2008

Kan Grön IT bli en risk?

Publicerat av under Grön IT,Risk

Ökat intresse finns för grön IT och kanske inte minst på grund av att en organisation idag spenderar cirka 5 procent av sin IT-budget på el kostnader (enligt Gartner). Vad färre kanske tänker på är att information och kommunikations teknologi (ICT) idag står för 2 procent av det globala CO2 utsläppet vilket är samma siffra […]

Inga kommentarer ännu

Apr 08 2008

Att skydda sig från virus

Publicerat av under Säkerhet

Hur skyddar man sig bäst från virusplågan egentligen? I ett flertal artiklar i media har det rapporterats att det under 2007 upptäcktes 711 912 nya hot på nätet. Hot i form av virus, trojaner, falska sidor och en hel del annat som kan kategoriseras som oönskat. Frågan som kvarstår är hur man egentligen kan skydda […]

Inga kommentarer ännu

Apr 02 2008

Vem skall följa upp kraven kring säkerhet?

Publicerat av under Risk,Säkerhet

Krisberedskapsmyndigheten (KBM) har i ett pressmeddelande gått ut med en handlingsplan för hantering av informationssäkerhet för svenska myndigheter som innehåller 47 åtgärdspunkter som ska säkra Sverige. Bland annat finns krav på att en grundläggande säkerhetsnivå för samhällsviktiga verksamheter skall finnas. Detta kan ju tyckas vara en självklarhet som redan borde finnas på plats idag. Vi […]

Inga kommentarer ännu

Apr 01 2008

Vad som kunde ha varit april skämt var dagens sanning

Publicerat av under Allmän

Första april är den stora skämtdagen i Sverige och det brukar ofta vara relativt enkelt att genomskåda vad som är april skämt eller inte i media. Men något som säkert fått många att fundera en extra gång var säkert E24:s nyhet om Posten AB:s sammanslagning med Post Danmark A/S. Med risk att låta lite konspiratorisk […]

Inga kommentarer ännu