Mar 05 2008

EU ifrågasätter ISOs hantering av OOXML

Publicerad av under Standards

Diskussionen kring Microsoft OOXML (DIS29500) har de flesta säkert tagit notis av i media; inte minst i höstas när cirkus SIS efter ett antal turer valde att ogiltigförklara den svenska röstningen och därmed valde att avstå från att rösta internationellt. I eftersköljningarna har både SIS och ISO fått hård kritik för hur deras process inte har fungerat.

Man hade hoppats på att ISO hade tagit till sig av kritiken, men inte. På grund av tidsbrist klumpades majoriteten av förändringsförslagen för OOXML ihop till ett stort beslut som sedan utan diskussion accepterades. Är det denna typ av standarder vi vill ha? Det är en sak att OOXML innehåller brister och fel som bör och kan rättas till, men att arbetet kring en standard så totalt kapitulerar är under all kritik.

EU har nu fått upp ögonen efter senaste veckans oförmåga att hantera förslag på förändringar, detta enligt Financial Times. I ett brev till ISO frågar nu EU hur man avser att hantera den kommande röstningen i slutet av mars baserat på att den tidigare röstningen fått massiv kritik runt om i världen.

Under tiden jobbar Microsoft vidare med att få över fler länder på sin Ja lista eller få Nej sägarna att avstå att rösta.

Att det är stora pengar involverade för alla parter råder det ingen tvekan om; Microsoft ser gärna att OOXML godkänns som en ISO till trots att det redan finns en dokument standard – ISO26300 – även kallad Open Document Format (ODF). IBM och Google har inget till övers för OOXML och pekar just på att OOXML har konflikter med existerande standarder som ISO8601 (definition av datum och tid), ISO639 (definition av namn och språk) eller ISO10118-3 (kryptografisk hash).

Att det finns en politisk agenda för huruvida man avser att stödja OOXML eller ej syns även tydligt då båda lägren lägger ner stora resurser på att bevaka sina intressen. Och det är just detta som på senare år har blivit ett tydligt mönster framtagning av standarder, tyvärr. De arbetsgrupper som i grund och botten skall agera opartiskt är sällan det då de uppenbart drivs av en egen agenda. Om det sedan handlar om att verkligen bidra till arbetet för en standard, bevaka sina affärsintressen eller endast för få med sitt namn i slutdokument kan man spekulera kring.

Kim Haverblad

Inga kommentarer ännu

Trackback URI | Kommentars RSS

Lämna kommentar

Du måste vara inloggad för att lämna kommentar.