Nov 20 2007

Vilka krav kan vi ställa på domstolarna?

Publicerad av under Allmän

Stora ämnet idag bland annat när man läser SvD, DN, CS, SSv samt AB är den så kallade ”Uppsalahackaren” och debatten huruvida våra domstolar har kompetensen att kunna hantera denna typ av mål.

Kritiken har framför allt väckts mot att domarkåren saknar tekniska kompetens och att man bör tillse att det finns speciella domare för IT-relaterade mål. Även om tanken tilltalar mig så kvarstår frågan om detta är ett rimligt krav att framföra.

Antalet dataintrång har enligt Computer Sweden ökat med 228 procent sedan år 2000 och detta i sig skulle mycket väl kunna påkräva ökad kompetens hos domarkåren. Å andra sidan kan det tyckas att genom ökningen av denna typ av mål, ökar även medvetenheten kring IT-relaterade mål. Det bör även sägas att det finns andra kategorier av mål som inte var lika vanliga för 10 år sedan men som är desto vanligare idag och skulle IT vara så pass unikt att det krävs så kallade IT-domare?

Vidare så görs sakframställan av åklagare respektive försvarsadvokat och det är upp till dessa att övertyga och förklara betydelsen av de olika handlingar som ett mål omfattar för domare i målet. Klaras detta inte av så kan detta knappast belasta domaren och att det är den samme som skall sättas på skolbänken för snabbutbildning inom IT och IT-säkerhet. Frågan är då om det inte är åklagare respektive advokat som bör rannsaka sig själva och den egna kunskapsnivån.

Både åklagare och försvarsadvokat har möjligheten att kalla in experter för att stödja och bygga upp sina rättsmål och om dessa experter brister i sakframställan så är det knappast något som kan läggas till last på domare. Båda sidorna har tillgång till samma bevismaterial men har olika mål med vad det vill uppnå, dvs. fällande respektive friande dom. Då är det även upp till respektive part att använda bevismaterialet på rätt sätt.

Domstolens kompetens är primärt inom den juridiska delen, inte att vara experter inom IT.

Kim Haverblad

Inga kommentarer ännu

Trackback URI | Kommentars RSS

Lämna kommentar

Du måste vara inloggad för att lämna kommentar.