Nov 15 2007

Beredskapsplaner för sårbart samhälle

Publicerad av under Kontinuitet,Risk

Hur hanterar man scenariot strömavbrott när man sitter med katastrofplanering? Det är en återkommande fråga som jag ofta får vid utbildningar med inriktning på detta ämne. Att investera i en dieselgenerator för att hålla liv i den egna utrustningen är kanske en föga tröst när det har svartnat i resten av kvarteret.

Men vid dagens strömavbrott som drabbade flertalet ISP’er (Loopia, Bredbandsbolaget och Telenor) har gett en tydlig fingervisning kring påverkan. Att som Loopia tillhandahålla DNS-tjänster utan att göra en ordentlig riskhantering och därmed sänka drygt 300.000 (enligt Jonathan Sulo, fd Loopia-profil) svenska hemsidor är i sig en prestation. Att strömavbrott skulle hända kan knappast ha varit något de har avskrivit i sin kontinuitetshantering; men så verkar det vara när de enligt egen utsago endast har reservkraft för 20 minuter.

Frågan är hur många av dessa 300.000 hemsidor som var någon form av kritisk samhällsfunktion? ISP’er och såväl kunder bör av dagens händelse se över sina rutiner för riskhantering.

Dagens händelse är en god övning och visar hur sårbart vårt samhälle är när strömmen försvinner.

Kim Haverblad

Inga kommentarer ännu

Trackback URI | Kommentars RSS

Lämna kommentar

Du måste vara inloggad för att lämna kommentar.