Nov 12 2007

Identitetstöld

Publicerad av under Integritet,Säkerhet

Det är alltid lika intressant när media slår upp nyheter om att ens identitet kan stjälas och bland annat användas för att komma över ens banktillgångar. Och att just FaceBook än en gång skulle hamna i rampljuset för denna typ av aktiviteter är i sig inget konstigt men det finns trots allt gott om andra communities för denna typ av aktiviteter.

Med tanke på att IT upptar en allt större del av vår vardag så bör vi fråga oss om vardags IT-säkerhet inte skall lyftas med på schemat i skolorna för diskussion och dialog gällande hur man handskas med personlig information överhuvudtaget och framför allt på Internet.

Det är kanske färre som reflekterar över de så kallad communties och tjänsteportaler som vänder sig till företag som mycket väl kan användas i samma syfte, att komma åt företagsspecifik information.

Bland företag varierar det mycket kring hantering av vilken typ av information som får lagras externt och framför allt hur och på vilket sätt det har kommunicerats ut till de anställda. Hos merparten företag förekommer det ingen form av grundutbildning eller introduktion kring IT-säkerhet och hur information hanteras. Framför allt bör denna typ av utbildning genomföras innan nyanställda får access till informationssystem; vilket sällan sker. Utbildningen handlar även om att förankra företagets synsätt, grunder och värderingar, saknas denna förståelse ökar även risken att de anställda struntar i de uppsatta regler och rutiner för hur olika aktiviteter och scenarios skall hanteras.

Kim Haverblad

Note: Tidigare postad artikel kring FaceBook finns här (engelsk).

En kommentar än så länge

En kommentar till “Identitetstöld”

  1. […] kortinformation är personlig data bör detta även likställas med identitetsstöld något som idag inte speglas i svensk lagstiftningen. Detta skulle troligen även resultera i […]

Trackback URI | Kommentars RSS

Lämna kommentar

Du måste vara inloggad för att lämna kommentar.