Jun 28 2011

Utkast av Cobit 5 har publicerats!

Publicerad av under Risk,Säkerhet,Standards

IT Governance Institute (ITGI) och ISACA har publicerats det senaste utkastet av kommande versionen av Cobit 5.

Inga kommentarer ännu

Mar 02 2011

Hur var det nu med säkerheten på smarta telefoner?

Publicerad av under Allmän

Någonstans mellan alla olika aktiviteter som fyller upp en normal vecka är det bara erkänna det inte finns tid till allt och det blir att prioritera. Bland alla dessa olika prioriteringarna har bland annat inköp av en ny mobiltelefon funnits och det är bara att erkänna att ny teknik inte alltid är av ondo, även […]

Inga kommentarer ännu

Feb 18 2010

I’m a Twitter – Please Rob Me!

Publicerad av under Risk,Säkerhet

Sociala medier är idag något som de flesta använder i en eller annan form; om det sedan är bloggar, Facebook, Linked In, Twitter eller vad det nu må vara. Diskussionen kring personlig integritet går i vågor och kulminerade tidigare kring FRA och huruvida staten överhuvudtaget har någon rätt att scanna e-post efter information för att […]

Inga kommentarer ännu

Feb 12 2010

Är molnet som kejsarens nya kläder?

Publicerad av under Allmän

I en artikel på IDG.se framförs kritik av att ”Molnet är som kejsarens nya kläder”. Vad är det som egentligen kritiseras; leveranskvalitén eller bristfälliga upphandlingar?

Inga kommentarer ännu

Feb 03 2010

Sitic placeras hos MSB

Publicerad av under Säkerhet

Att Försvarets radioanstalt inte tar över Sveriges it-incidentcentrum, Sitic, får vi nog se som något positivt, denna myndighet hade tyvärr endast riskerats att hamna i blåsväder kring vems intresse man bevakar; militära eller civila sådana.

Inga kommentarer ännu

Nästa »